จำนวนคอมพิวเตอร์

สถานะจำนวนคอมพิวเตอร์

จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์
รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม
สพฐ. จัดหาเอง/จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง/บริจาค ใช้ได้ ชำรุด
52010001 วัดหลวงวิทยา   10  17  17 
52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น  
52010005 บ้านกาศเมฆ  
52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า  
52010009 บ้านโทกหัวช้าง  
52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา   36  35  36 
52010016 บ้านสำเภา  
52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)   11  11  11  11 
52010023 ธงชัยวิทยา   10  17  18 
52010024 บ้านทุ่งฝาย   10  10  10 
52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1   14  12  17 
52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3   12  18  20  30 
52010034 วัดน้ำโท้ง   17  17 
52010042 บ้านห้วยเป้ง  
52010043 ทุ่งฝางวิทยา   10  10 
52010044 วัดค่ากลาง   14  10  14 
52010045 วัดทุ่งโจ้   11  11 
52010046 บ้านสบค่อม  
52010047 บ้านบ่อหิน  
52010048 วัดบ้านเป้า  
52010051 แม่ก๋งวิทยา   38  30  38 
52010052 บ้านแม่อาง   10  12 
52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์  
52010055 สบมายสามัคคีวิทยา   21  28  29 
52010056 บ้านหัวทุ่ง  
52010059 วัดเสด็จ   20  20  20 
52010060 ชุมชนบ้านทราย  
52010061 บ้านทรายมูล  
52010063 บ้านจำค่า   12 
52010064 บ้านเอื้อม  
52010065 บ้านทุ่งกล้วย   11  11  11 
52010066 วัดบ้านฮ่อง   10 
52010069 วัดบ้านสัก  
52010070 บ้านแม่เฟือง   11 
52010071 บ้านหมากหัววัง   21  13  21 
52010072 บ้านบุญนาค  
52010073 วัดบ้านแลง  
52010075 วัดนาน้อย   10  10  10 
52010077 บ้านกาด  
52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย  
52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง  
52010082 วัดต้นต้อง  
52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี)  
52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)   10  10  15 
52010085 บ้านปงวัง  
52010088 บ้านปงสนุก   115  115  115  17  17  17 
52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)   220  220  220  35  35  35 
52010090 กอรวกพิทยาสรรค์   18  20  32  38 
52010091 บ้านทาน   32  32  32 
52010092 บ้านวังตม  
52010093 บ้านนาแช่   13  10  19 
52010095 บ้านนาสัก   10  10  10  10  10  10  10 
52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์   40  20  15  47 
52010099 บ้านแม่จาง   17  21  21 
52010100 วัดสบจาง   18  22  22  10  10 
52010101 วัดท่าสี   29  34  34 
52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง   10  10 
52010105 บ้านจำปุย   14  13  15 
52010106 บ้านแม่ส้าน   10  10  10 
52010107 วัดหัวฝาย   11  15  16 
52010109 วัดบ้านแขม  
52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)   39  54  54  23  93  23  23  23 
52010113 สบป้าดวิทยา   17  16  14  19  33 
52010114 บ้านสบเติ๋น  
52010116 สบเมาะวิทยา   10  72  72  10  82 
52010120 แม่แป้นวิทยา  
52010121 แม่ฮ่างวิทยา   30  15  21  36 
52010124 บ้านสบพลึง   10  10 
52010125 บ้านใหม่  
52010127 ชุมชนบ้านร้อง  
52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  
52010129 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  
52010130 ผาแดงวิทยา   16  11  16 
52010131 บ้านแม่งาวใต้  
52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า  
52010134 บ้านหวด  
52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)   10  18  18 
52010138 ชุมชนบ้านแหง   11  11 
52010140 บ้านบ่อห้อ   22  16  11  27 
52010143 บ้านห้วยหก  
52010145 บ้านอ้อน   18  21  39  39 
52010147 บ้านแม่กวัก  
52010149 บ้านห้วยอูน   10  17 
52010150 บ้านขุนแหง  
52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา   10  10  15  12  12 
52010155 บ้านแม่ตีบ   20  10  10  20 
52010157 บ้านทุ่ง  
52010159 บ้านหลวงใต้   10  10  10 
52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล   10  11  19  21 
52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)   25  17  14  31 
52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)   10  10  10 
52010169 บ้านสัน  
52010170 บ้านเหล่า   12  15  13  14  27 
52010171 เมืองยาววิทยา   18  10  11  18  11  11  11 
52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง   11  11 
52010176 บ้านป่าเหียง  
52010177 บ้านโป่งขวาก   12  12  12 
52010178 บ้านหัวทุ่ง  
52010180 บ้านปันเต้า  
52010182 บ้านทุ่งหก   10  12  15 
52010183 บ้านทุ่งผา  
52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย   11  11  11 
52010186 บ้านทุ่งเกวียน  
52010188 บ้านดอนหัววัง  
52010189 บ้านสันทราย   10  10  10 
52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา  
52010194 บ้านปันง้าว  
52010195 อนุบาลห้างฉัตร   28  34  61  62  11  11  12 
52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว  
0