แผนที่สถานศึกษา ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
แผนที่สถานศึกษา จังหวัดลำปาง

 

อ.เมืองลำปาง

43 โรงเรียน

อ.ห้างฉัตร

19 โรงเรียน

อ.งาว

25 โรงเรียน

อ.แม่เมาะ

18 โรงเรียน

รวมจำนวนบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
รวมจำนวนบุคลากร ในโรงเรียน แยกตามงบประมาณ 1,440 คน

รวมจำนวนบุคลากร สพป.  72 คน

ข้าราชการครู
907 คน

พนักงานราชการ
27 คน

ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
140 คน

ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
45 คน

ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
285 คน

ลูกจ้างประจำ
36 คน

แผนที่

คำนวณหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1
คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
การเดินทาง จาก ถึง