ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ลงนามถวายพระพร

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 เปิดอ่าน

12 ก.ค. 67 Super administrator 38

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ “เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน”

 เปิดอ่าน

05 ต.ค. 66 Super administrator 842


ดูข้อมูลทั้งหมด » 
รายการ วันที่
» ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง  22 มิ.ย. 67
» ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมฉาบปูนผนังด้านหน้าและด้านหลังอาคารทิพย์ช้างสดุดีพร้อมทาสี  22 มิ.ย. 67
» คู่มือเอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านพัสดุ เอกสารเลขที่ 1.2567  10 มิ.ย. 67
» คู่มือขั้นตอนการดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เอกสารเลขที่ 2.2567  10 มิ.ย. 67
» รายงานการเผยแพร่แผน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2566 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)  10 มิ.ย. 67
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฉาบปูนผนังด้านหน้าและด้านหลังอาคารทิพย์ช้างสดุดีพร้อมทาสี  07 มิ.ย. 67
» สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพ.ค.67 (แบบ สขร.1)   04 มิ.ย. 67
» รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  31 พ.ค. 67
» ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  31 พ.ค. 67
» รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  31 พ.ค. 67
ดูข้อมูลทั้งหมด » 

 ผลการดำเนินงาน
 ข่าวการศึกษายินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
อำเภอเมือง 42 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภองาว 23 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู