ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
หมู่ 12 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง 
จ.ลำปาง, 52000
โทรศัพท์ 054 335 068  โทรสาร 054 335 065
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : [email protected]
อีเมล์สารบรรณกลาง : [email protected]
Website : www.lpg1.go.th 

 

แผนที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1ข้อมูลการติดต่อ Phone Book FacebookAppLineObecline

 

ข้อมูล : ข้อมูลการติดต่อ เผยแพร่โดย : dlict View : 18331


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
อำเภอเมือง 42 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 19 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 18 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู
อำเภองาว 23 แห่ง
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2567)
เปิดดู