ลำดับ ภาพประกอบ รายการทั้งหมด วันที่
1 » แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  12 ก.ค. 67
2 » แนวทางการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567-2570  12 ก.ค. 67
3 » เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2567 (รอบที่ 2)  03 ก.ค. 67
4 » เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  24 มิ.ย. 67
5 » ประกาศเรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  13 มิ.ย. 67
6 » คู่มือเอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านพัสดุ เอกสารเลขที่ 1.2567  11 มิ.ย. 67
7 » คู่มือขั้นตอนการดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เอกสารเลขที่ 2.2567  10 มิ.ย. 67
8 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  04 มิ.ย. 67
9 » รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  07 พ.ค. 67
10 » ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567  07 พ.ค. 67
11 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  22 เม.ย. 67
12 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1  23 เม.ย. 67
13 » แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  10 เม.ย. 67
14 » เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  28 มี.ค. 67
15 » เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  28 มี.ค. 67
16 » เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2567  28 ก.พ. 67
17 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  14 ก.พ. 67
18 » ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง  09 ก.พ. 67
19 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง  05 ก.พ. 67
20 » ประกาศ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  15 ม.ค. 67
21 » ประกาศ เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (กรณีปกติ/เพิ่มเติม)  11 ม.ค. 67
22 » ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  10 ม.ค. 67
23 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  08 ม.ค. 67
24 » ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ ปี 2567 สพป.ลำปาง เขต 1  08 ม.ค. 67
25 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  02 ม.ค. 67
26 » ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  28 ธ.ค. 66
27 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  26 ธ.ค. 66
28 » ระบบแก้หนี้ออนไลน์ สพฐ. (debt obec)  25 ธ.ค. 66
29 » เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ  22 ธ.ค. 66
30 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่  30 พ.ย. 66
31 » ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  29 พ.ย. 66
32 » เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.  08 พ.ย. 66
33 » แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  07 พ.ย. 66
34 » แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (เล่ม 2)  07 พ.ย. 66
35 » แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เล่ม 1)  07 พ.ย. 66
36 » ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566  06 พ.ย. 66
37 » รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูคืนถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1  25 ต.ค. 66
38 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2  24 ต.ค. 66
39 » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)  12 ต.ค. 66
40 » ขอเชิญร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ “เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน”  05 ต.ค. 66
41 » แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร (No Copy) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  05 มิ.ย. 66
42 » ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  28 ก.ย. 66
43 » ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  02 พ.ค. 66
44 » ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  22 ก.ย. 66
45 » ประกาศ ช่องทางติดต่ออิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1  24 ก.พ. 66
46 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ ของ สพป.ลำปาง เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ก.ย. 66
47 » เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566  13 ก.ย. 66
48 » ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ ของ สพป.ลำปาง เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  01 ก.ย. 66
49 » ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ ของ สพป.ลำปาง เชต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ส.ค. 66
50 » เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  24 ส.ค. 66
51 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  22 ส.ค. 66
52 » ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนระบบประชุมทางไกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ ของ สพป.ลำปาง เขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ส.ค. 66
53 » ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  08 ส.ค. 66
54 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  04 ส.ค. 66
55 » ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  24 ก.ค. 66
56 » เชิญชวนติดตามข่าวสาร นครลำปางเกมส์  19 ก.ค. 66
57 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  14 ก.ค. 66
58 » ‘สพฐ.’ พาน้องกลับมาเรียนได้เกิน 99% พร้อมใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นข้อมูล ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  08 ก.ค. 66
59 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ  14 ก.ค. 66
60 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  06 ก.ค. 66
61 » ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  30 มิ.ย. 66
62 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 44 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มิ.ย. 66
63 » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566  30 มิ.ย. 66
64 » การจัดการขยะมูลฝอย  29 มิ.ย. 66
65 » ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  27 มิ.ย. 66
66 » รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม  26 มิ.ย. 66
67 » รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  26 มิ.ย. 66
68 » ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 45 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มิ.ย. 66
69 » เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566  21 มิ.ย. 66
70 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรณะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรถะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ  20 มิ.ย. 66
71 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  13 มิ.ย. 66
72 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  12 มิ.ย. 66
73 » ประการรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ  09 มิ.ย. 66
74 » ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงช่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  08 มิ.ย. 66
75 » ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำหลังที่พัก จำนวน 4 หลัง ของค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bicding)  08 มิ.ย. 66
76 » ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  08 มิ.ย. 66
77 » ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  08 มิ.ย. 66
78 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  08 มิ.ย. 66
79 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคล  01 มิ.ย. 66
80 » ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ  24 พ.ค. 66
81 » ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  24 พ.ค. 66
82 » ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง  08 พ.ค. 66
83 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  08 พ.ค. 66
84 » ประกวดคลิปวีดีโอสั้น TIKTOK หัวข้อ "ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปไตย ชวนกันไปเลือกตั้ง"  28 เม.ย. 66
85 » ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1  27 เม.ย. 66
86 » รวมเล่มคู่มือการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารนักเรียนพักนอกสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก (ในช่วงวันหยุด วันก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน)  18 เม.ย. 66
87 » ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2565/เพิ่มเติม  07 เม.ย. 66
88 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)  05 เม.ย. 66
89 » รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2  05 เม.ย. 66
90 » เนื่องจากขณะนี้ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการคิดค่คะแนนและการประมวลผลการประเมิน ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 ผู้ใช้งานระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) อาจไม่ได้รับความสะดวกจากความล่าช้าของระบบ   02 เม.ย. 66
91 » ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอน 38ค(2)  31 มี.ค. 66
92 » การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf  16 มี.ค. 66
93 » ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (กรณีปกติ/เพิมเติม)  08 มี.ค. 66
94 » ประกาศรับย้าย 38 ค.(2) ว 30 สพป.ลำปาง เขต 1  01 มี.ค. 66
95 » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (กรณีปกติ/เพิ่มเติม)  28 ก.พ. 66
96 » ส่วนที่ 3 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  21 ก.พ. 66
97 » ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  09 ก.พ. 66
98 » ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ลป.1  03 ก.พ. 66
99 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  31 ม.ค. 66
100 » ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต  30 ม.ค. 66
101 » แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  30 ม.ค. 66
102 » แผนปฏิบััติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.ลำปาง เขต 1  30 ม.ค. 66
103 » แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  26 ม.ค. 66
104 » โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ A1 - A2 สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  17 ม.ค. 66
105 » ประกาศมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566  17 ม.ค. 66
106 » ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566  17 ม.ค. 66
107 » ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์  สพป.ลำปาง เขต 1  13 ม.ค. 66
108 » การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน18 หน่วยงาน (ไม่รวมบูธกิจกรรมของ อบจ.) ดังนี้  12 ม.ค. 66
109 » ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  05 ม.ค. 66
110 » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (กรณีปกติ/เพิ่มเติม)  04 ม.ค. 66
111 » ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรียนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนัก  03 ม.ค. 66
112 » 7 ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ มอบ "ความรู้" สู่ประชาชน  28 ธ.ค. 65
113 » ตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของเลขาธิการ กพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  28 ธ.ค. 65
114 » นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  28 ธ.ค. 65
115 » วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  28 ธ.ค. 65
116 » รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)   27 ธ.ค. 65
117 » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566  27 ธ.ค. 65
118 » แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  27 ธ.ค. 65
119 » แนวทางการจัดพิธีเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าภัทรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และแนวทางการจัดกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ. 2556  22 ธ.ค. 65
120 » ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566  19 ธ.ค. 65
121 » แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2566 - 2570) ของ สพฐ.  04 ธ.ค. 65
122 » วิธีการตรวจสอบ Codec ของวีดีทัศน์แบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม VLC media player  25 พ.ย. 65
123 » วิธีการใช้โปรแกรม Handbrake แปลงวีดีโอสำหรับ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)  22 พ.ย. 65
124 » การ์ตูนธรรมะ สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา  21 พ.ย. 65
125 » การ์ตูนธรรมะ จิตตนคร  21 พ.ย. 65
126 » แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  11 ต.ค. 65
127 » ประกาศ สพป.ลำปาง เขต 1  เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565  เพิ่มเติม  11 ต.ค. 65
128 » ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ FORUM  05 ต.ค. 65
129 » การใช้งานระบบ DPA ระบบงานย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ  04 ต.ค. 65
130 » วิทีอาร์ เกษียณอายุราชการ บุคลากรในสังกัด สพป ลำปาง เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2565  30 ก.ย. 65
131 » ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ภาคใต้ ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม การทำดอกไม้ประดิษฐ์ (จัดพวงหรีดพัดลม)  28 ก.ย. 65
132 » ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินงานจุดเน้นตามนโยบายการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  27 ก.ย. 65
133 » คู่มือการใช้งาน“ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)” สำหรับสถานศึกษา  23 ก.ย. 65
134 » เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. ลำปาง เขต 1  14 ก.ย. 65
135 » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564  12 ก.ย. 65
136 » ย้อนหลังการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  23 ส.ค. 65
137 » เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน  17 ส.ค. 65
138 » ประกาศ ผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2564  02 ส.ค. 65
139 » ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  26 ก.ค. 65
140 » สถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER แจ้งเหตุผ่าน 4 ช่องทาง  11 ก.ค. 65
141 » สถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER แจ้งเหตุผ่าน 4 ช่องทาง  07 ก.ค. 65
142 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สพป.ลำปาง เขต 1  30 มิ.ย. 65
143 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน และไม่ผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูฯ  23 มิ.ย. 65
144 » รื่อง  ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พศ.2565  สพป.ลำปาง เขต 1  17 มิ.ย. 65
145 » ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) จำนวน 2 ตำแหน่ง  26 พ.ค. 65
146 » การจัดการขยะมูลฝอย สพป.ลำปาง เขต 1  10 มิ.ย. 65
147 » ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2565  02 พ.ค. 65
148 » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองยาววิทยา  21 เม.ย. 65
149 » ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน   21 เม.ย. 65
150 » แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  19 เม.ย. 65
151 » รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  18 เม.ย. 65
152 » แบบฟอร์มรายงานมาตรฐานเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  21 เม.ย. 65
153 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเมืองยาววิทยา ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  11 เม.ย. 65
154 » [ย้อนหลัง] ชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  01 เม.ย. 65
155 » [ย้อนหลัง] การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  30 มี.ค. 65
156 » ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองยาววิทยา  25 มี.ค. 65
157 » คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565  24 มี.ค. 65
158 » คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565  23 มี.ค. 65
159 » ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม  23 มี.ค. 65
160 » คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  14 มี.ค. 65
161 » แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550  11 มี.ค. 65
162 » รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองยาววิทยา  09 มี.ค. 65
163 » ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 22 ชุด ระดับประถมศึกษา จำนวน 490 ชุด ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 73 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02 มี.ค. 65
164 » คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา  25 มิ.ย. 65
165 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติ โรงเรียนเมืองยาววิทยา  25 ก.พ. 65
166 » ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 82 ชุด ระดับประถมศึกษา จำนวน 190 ชุด ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 73 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ก.พ. 65
167 » เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา  11 ก.พ. 65
168 » แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระบบอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2565  08 ก.พ. 65
169 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งเจ้าพนักง  07 ก.พ. 65
170 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เข  07 ก.พ. 65
171 » ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  02 ก.พ. 65
172 » แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมก  31 ม.ค. 65
173 » ประกาศตำแหน่งว่างข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม)   28 ม.ค. 65
174 » รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  27 ม.ค. 65
175 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง  24 ม.ค. 65
176 » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  10 ม.ค. 65
177 » รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตตามมาตรา 38 ค.(2)   30 ธ.ค. 64
178 » ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  29 ธ.ค. 64
179 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)   28 ธ.ค. 64
180 » การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี 2565 (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 7 – 27 มกราคม 2565) (แก้ไขตำแหน่งว่าง)  28 ธ.ค. 64
181 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ  17 ธ.ค. 64
182 » ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน  17 ธ.ค. 64
183 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  24 พ.ย. 64
184 » ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  23 พ.ย. 64
185 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ลูกเสือ  17 พ.ย. 64
186 » ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปางรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  10 พ.ย. 64
187 » แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  01 พ.ย. 64
188 » แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) สพฐ.  19 ต.ค. 64
189 » กรอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ และงบประมาณ พ.ศ.2565  19 ต.ค. 64
190 » แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม  18 ต.ค. 64
191 » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม  11 ต.ค. 64
192 » ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือกิจการของหน่วยงาน  01 ส.ค. 64
193 » มาตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  20 ก.ค. 64
194 » เอกสารการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  19 ก.ค. 64
195 » ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาข้าราชการครู  02 ก.ค. 64
196 » แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  23 มิ.ย. 64
197 » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 สพป.ลำปาง เขต 1  15 มิ.ย. 64
198 » คู่มือ PMQA  15 มิ.ย. 64
199 » แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564  01 มิ.ย. 64
200 » การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV หรับหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  01 มิ.ย. 64
201 » การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564  01 มิ.ย. 64
202 » เรื่อง ประกาศ เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม  28 พ.ค. 64
203 » มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  20 พ.ค. 64
204 » [ย้อนหลัง] การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการ PMQA 4.0 ระดับ สพท. ตามตัวชี้วัดที่ 4 ปีงบประมาณ 2564  30 มี.ค. 65
205 » รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  13 พ.ค. 64
206 » ส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560   12 พ.ค. 64
207 » มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ  12 พ.ค. 64
208 » การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการ PMQA 4.0 ระดับ สพท. ตามตัวชี้วัดที่ 4 ปีงบประมาณ 2564  07 พ.ค. 64
209 » สพป.ลำปาง เขต 1 ประเมินผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 ต้อนรับสุขภาพดีวิถีใหม่ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  05 พ.ค. 64
210 » ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   23 เม.ย. 64
211 » รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน สังกัดสํานั  21 เม.ย. 64
212 » ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลําปาง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาก  20 เม.ย. 64
213 » ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  20 เม.ย. 64
214 » เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ระลอกใหม่ จึงเห็น ควรเลื่อนการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2564 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ หนังสือประกาศอย่างเป็นทางการจะแจ  19 เม.ย. 64
215 » มาตราการในการป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 COVID-19  18 เม.ย. 64
216 » รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดํารงตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑  08 เม.ย. 64
217 » รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   08 เม.ย. 64
218 » รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  07 เม.ย. 64
219 » ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  05 เม.ย. 64
220 » ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลําปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   30 มี.ค. 64
221 » แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  18 มี.ค. 64
222 » สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียนและ วารสารวิชาการ สพฐ.  16 มี.ค. 64
223 » มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อ ธ.ออมสิน  10 มี.ค. 64
224 » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 การรับนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2564  09 มี.ค. 64
225 » รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  23 มี.ค. 64
226 » ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาเพิ่มเติม  19 ก.พ. 64
227 » รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2564 สังกัดสพป.ลำปาง เขต 1  22 ก.พ. 64
228 » แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 รายได้แผ่นดิน / เงินฝากคลัง  25 พ.ค. 64
229 » เอกสารประกอบการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง   22 ม.ค. 64
230 » กำหนดรับใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี 2563  21 ม.ค. 64
231 » ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปี 2564  21 ม.ค. 64
232 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเข  15 ม.ค. 64
233 » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร  15 ม.ค. 64
234 » ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง  14 ม.ค. 64
235 » ประกาศเลื่อนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  12 ม.ค. 64
236 » สพป.ลำปาง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.ค (2)   11 ม.ค. 64
237 » การจัดการเรียนการสอนทางไกล Covid-19 ระลอกใหม่  07 ม.ค. 64
238 » แจ้งการเลื่อนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   07 ม.ค. 64
239 » รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด ที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  08 ม.ค. 64
240 » คู่มือสู้โควิด-19 ฉบับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน  23 ธ.ค. 63
241 » แผนที่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง  22 ธ.ค. 63
242 » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564  21 ธ.ค. 63
243 » นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  17 ธ.ค. 63
244 » แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  16 ธ.ค. 63
245 » ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานภาดรัฐ ประจําปี 2564  08 ธ.ค. 63
246 » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก  02 ธ.ค. 63
247 » สพป.ลำปาง เขต 1 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา  30 พ.ย. 63
248 » ประกาศ เรื่องประมูลการเช่าพื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง เพื่อจัดเก็บรถยนต์/รถจักรยานยนต์ฯ งานฤดูหนาวและของดีจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563  27 พ.ย. 63
249 » ร่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (8 พฤศจิกายน 2563)  26 พ.ย. 63
250 » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  10 พ.ย. 63
251 » สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ  23 ก.ย. 63
252 » ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ  07 ก.ย. 63
253 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.   10 ก.ย. 63
254 » ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  31 ส.ค. 63
255 » ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  14 ส.ค. 63
256 » ประกาศเกณฑ์การประเมิน รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี 2563  13 ส.ค. 63
257 » ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ตำแหน่ง  10 ส.ค. 63
258 » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง  05 ส.ค. 63
259 » ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย โทร. 0 2288 5567 0 2288 5568 และ 0 2288 5581  03 ส.ค. 63
260 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  23 ก.ค. 63
261 » ลำปาง เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38.ค (2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)  18 ก.ค. 63
262 » ประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563  14 ก.ค. 63
263 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต   14 ก.ค. 63
264 » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)  18 มิ.ย. 63
265 » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  18 มิ.ย. 63
266 » แบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563  09 มิ.ย. 63
267 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  30 พ.ค. 63
268 » ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  22 พ.ค. 63
269 » รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงา  18 พ.ค. 63
270 » รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่อนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  18 พ.ค. 63
271 » ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  18 พ.ค. 63
272 » แบบติดตามฯ มาตรฐานเขตปีงบประมาณ 2563  05 พ.ค. 63
273 » ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา โรงเรียนประจำสำนักงานเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1  27 เม.ย. 63
274 » ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  15 เม.ย. 63
275 » ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรฯ 38ค(2) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  15 เม.ย. 63
276 » Form+รายงานการเลื่อนเงินเดือน 1 เมย. 63 /ประกาศ 62 /คู่มือ/ถามตอบ  16 มี.ค. 63
277 » แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหาร และรายละเอียดการประเมิณศักยภาพ  12 มี.ค. 63
278 » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  09 มี.ค. 63
279 » นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  05 มี.ค. 63
280 » แนวปฏิบัติด้านโอกาสทางการศึกษา  03 มี.ค. 63
281 » (ตัวอย่าง) ตารางคำนวณเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2563)  03 มี.ค. 63
282 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  04 มี.ค. 63
283 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) (ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  28 ก.พ. 63
284 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  27 ก.พ. 63
285 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำน  27 ก.พ. 63
286 » บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี 2563  27 ก.พ. 63
287 » แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  27 ก.พ. 63
288 » รายงานตั้งงบลงทุนปี 64 รร.ประชารัฐรุ่น 2  12 ก.พ. 63
289 » ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 ตำแหน่ง   04 ก.พ. 63
290 » รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  04 ก.พ. 63
291 » เล่มรายงานผลการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนทั่วไปพื้นที่สูง  04 ก.พ. 63
292 » แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 - 2565  03 ก.พ. 63
293 » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) และสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างเปลี่ยนแปลงวิชาเอก จำนวน 3 โรง  29 ม.ค. 63
294 » นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  27 ม.ค. 63
295 » ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM 2.5  27 ม.ค. 63
296 » สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในสถานศึกษา โดยกำหนดให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการพร้อมกัน  21 ม.ค. 63
297 » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 8 - 28 มกราคม 2563) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  07 ม.ค. 63
298 » นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564  07 ม.ค. 63
299 » ปฏิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  07 ม.ค. 63
300 » นโยบายการรับนักเรียน 2563 สพป.ลำปาง เขต 1  07 ม.ค. 63
301 » ประกาศเรื่องขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จำนวน 1 หลัง  29 พ.ย. 62
302 » สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชกา  06 พ.ย. 62
303 » สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้า  06 พ.ย. 62
304 » การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ตำแหน่ง  05 พ.ย. 62
305 » สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง  11 ต.ค. 62
306 » ปฏิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  09 ต.ค. 62
307 » แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.  09 ต.ค. 62
308 » ฟอร์มและคำถามคำตอบเลื่อนเงินเดือน 1 ตค 62  06 ก.ย. 62
309 » ไฟล์นำเสนอประกอบการอบรม พรบ คอมพิวเตอร์ปี 2560 และการจัดเก็บ Log File สพป. ลำปาง เขต 1 (วันที่ 19 สิงหาคม 2562) ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1  20 ส.ค. 62
310 » ผลสอบรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ 15 สิงหาคม 2562  15 ส.ค. 62
311 » ประกาศผลการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  15 ส.ค. 62
312 » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562)  01 ส.ค. 62
313 » หลักการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน  11 ก.ค. 62
314 » คู่มือการแต่งกาย (ครม.) แก้ไขแล้ว  02 ก.ค. 62
315 » สพฐ.ประกาศคัดเลือก "ศึกษานิเทศก์" กว่า 2 พันอัตรา  19 มิ.ย. 62
316 » เงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร  13 มิ.ย. 62
317 » สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู (10 มิ.ย.) และความต้องการวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี ในสถานศึกษาที่ขาดเกณฑ์ ปีการศึกษา 2562  30 เม.ย. 62
318 » เรื่อง ฟอร์มสำหรับเลื่อนเงินเดือน+คำถาม-คำตอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  18 มี.ค. 62
319 » ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่องตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม  20 ก.พ. 62
320 » การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  10 ม.ค. 62
321 » บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประจำปี 2562 (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2562) พร้อมปฏิทินการดำเนินการย้าย  10 ม.ค. 62
322 » คิวอาร์โค้ดฯ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   09 ม.ค. 62
323 » นโยบายการรับนักเรียน 2562 สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1  03 ม.ค. 62
324 » ทร.14 เด็กเกิด 2555 เข้า ป.1 ปี 2562  03 ม.ค. 62
325 » แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  03 ม.ค. 62
326 » เขตพื้นที่บริการระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 (ข้อมูล ณ มกราคม 2562)  03 ม.ค. 62
327 » นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562  19 ธ.ค. 61
328 » แผนโรงเรียนขนาดเล็กฉบับปรับปรุง(ปีการศึกษา 2562-2565)  06 ธ.ค. 61
329 » คู่มือค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปี 2562  03 ธ.ค. 61
330 » กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู  07 พ.ย. 61
331 » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ประกาศ ณ 29 ตุลาคมค 2561  01 พ.ย. 61
332 » คู่มือการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562  31 ต.ค. 61
333 » นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  30 ต.ค. 61
334 » แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579  30 ต.ค. 61
335 » ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  16 ต.ค. 61
336 » คำชี้แจงเลื่อนขั้น 1 ตค.61 + ฟอร์มดำเนินการ  16 ส.ค. 61
337 » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม  08 ส.ค. 61
338 » บัญชีรายชื่อตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561  03 ส.ค. 61
339 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการชำนาญการ สังกัด สพป.ลป.1  28 มิ.ย. 61
340 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ  28 มิ.ย. 61
341 » รายงานผลการดำเนินงานการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  28 มิ.ย. 61
342 » รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  25 มิ.ย. 61
343 » ประกาศเจตจำนง 3 ภาษา (ฉบับแก้ไข)  25 มิ.ย. 61
344 » รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2561  21 มิ.ย. 61
345 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  21 มิ.ย. 61
346 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและ  21 มิ.ย. 61
347 » ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการฯ ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  20 มิ.ย. 61
348 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018  12 มิ.ย. 61
349 » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต DLTV DLIT ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06 มิ.ย. 61
350 » แบบ พฐ. การศึกษาภาคบังคับ  06 มิ.ย. 61
351 » คู่มือปฏิบัติงานการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว (Home School)  06 มิ.ย. 61
352 » ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)  06 มิ.ย. 61
353 » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 มิ.ย. 61
354 » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ-ห้องสุขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 มิ.ย. 61
355 » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05 มิ.ย. 61
356 » ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  05 มิ.ย. 61
357 » การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  05 มิ.ย. 61
358 » ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม  04 มิ.ย. 61
359 » คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ลำปาง เขต 1 ปี 2561  04 มิ.ย. 61
360 » แผ่นพับ จัดเก็บเอกสาร ปพ.3  02 มิ.ย. 61
361 » รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการรับนักเรียนและการสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2561  02 มิ.ย. 61
362 » คู่มือการปฏิบัติงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  02 มิ.ย. 61
363 » เอกสารแนวทางพัฒนาระบบงานทะเบียนหลักฐานการจบการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษา  02 มิ.ย. 61
364 » ประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ว.30 (ย้าย)  02 มิ.ย. 61
365 » ประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ว.29 (โอน)  02 มิ.ย. 61
366 » คู่มือการปฏิบัติงานแผน กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำปาง เขต 1  01 มิ.ย. 61
367 » หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-สำนักงาน ก.ค.ศ  01 มิ.ย. 61
368 » หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  01 มิ.ย. 61
369 » ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 8(2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  01 มิ.ย. 61
370 » ประกาศเขตสุจริต สพป.ลำปาง เขต 1  31 พ.ค. 61
371 » แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  31 พ.ค. 61
372 » 10 มิถุนายน 2559  31 พ.ค. 61
373 » เล่มแผนเขตปี60-ปรับ-7-กค.60  31 พ.ค. 61
374 » แผ่นพับรายงานตั้งงบ 62 ลงทุน  31 พ.ค. 61
375 » แผ่นพับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง  31 พ.ค. 61
376 » แผนปฏิบัติราชการ ปี 61 ตั้งงบดำเนินงาน  31 พ.ค. 61
377 » แผนเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564  31 พ.ค. 61
378 »  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างมี่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ในไตรมาสที่ 2  30 พ.ค. 61
379 » ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ไตรมาสที่ 1  30 พ.ค. 61
380 » สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2561)  30 พ.ค. 61
381 » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ค. 61
382 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พ.ค. 61
383 » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประกอบการประชุมปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08 พ.ค. 61
384 » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประกอบการดำเนินงานโครงการเส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  08 พ.ค. 61
385 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บบ 2001 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02 พ.ค. 61
386 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคลเพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาด  01 พ.ค. 61
387 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เม.ย. 61
388 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ  24 เม.ย. 61
389 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์จำนวน 6 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เม.ย. 61
390 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างซักผ้าม่านอาคารประตูผาวชิรมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เม.ย. 61
391 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม คู่มือการประเมินการอ่านออกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง  11 เม.ย. 61
392 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัส 0009-001-0112 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง  11 เม.ย. 61
393 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราขพัสดุ  11 เม.ย. 61
394 » ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ Google app เฉพาะเจาะจง   11 เม.ย. 61
395 » ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง  10 เม.ย. 61
396 » ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำและติดตั้งแผงแขวนจอโทรทัศน์โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  05 เม.ย. 61
397 » ประกาศผู้ชนะการประกวดเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการ (operating system) พร้อมกับ Application สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มี.ค. 61
398 » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มโครงการอบรมครูปฏิบัติงานพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มี.ค. 61
399 » ประกาศสำนักงานการประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มี.ค. 61
400 » ขออนุมัติราคากลางโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  25 มี.ค. 61
401 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ก.พ. 61
402 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 2001 ลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.พ. 61
403 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06 ก.พ. 61
404 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการจัดการทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06 ก.พ. 61
405 » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02 ก.พ. 61
406 » สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนในไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาลำปาง เขต 1  29 ม.ค. 61
407 » ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จักซื้อวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02 ก.พ. 61
408 » ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ  02 ก.พ. 61
409 » Workflow วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง  01 ก.พ. 61
410 » แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  23 ม.ค. 61
411 » คำถามที่พบบ่อยและคำตอบให้ทุกท่านทราบ ระบบพัฒนาครูครบวงจร https://training.obec.go.th  31 พ.ค. 61
412 » ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ม.ค. 61
413 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ สำหรับห้องน้ำภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยเฉพาะเจาะจง  16 ม.ค. 61
414 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  16 ม.ค. 61
415 » ประกาศราคากลาง โครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  16 ม.ค. 61
416 » วันที่ 28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61 ครู และ ผอ.โรงเรียนต้องดำเนินการตามนี้  31 พ.ค. 61
417 » รายงานการเลือกหลักสูตรพัฒนาครู โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2561   31 พ.ค. 61
418 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาส่งเสริมจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ม.ค. 61
419 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ม.ค. 61
420 » ประกาศการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2561  10 ม.ค. 61
421 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง  07 ม.ค. 61