ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 ผลการดำเนินงาน


 ข่าวการศึกษา

 สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู นักเรียนและ วารสารวิชาการ


ยินดีต้อนรับสู่

สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบสำนักงาน ( E-SERVICE )

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1

ระบบงาน สพฐ.

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.

Information @ LPG1

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ลำปาง เขต 1

(ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)
อำเภอเมือง 48 โรง เปิดดู
อำเภอห้างฉัตร 20 โรง เปิดดู
อำเภอแม่เมาะ 19 โรง เปิดดู
อำเภองาว 27 โรง เปิดดู