ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์

ระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์ สพป.ลำปาง เขต 1