ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดํารงตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา ๓๘ ค.() ให้ดํารงตําแหน่งนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : DLICT View : 18