ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : DLICT View : 22