ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลําปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รายละเอียดข่าว

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลําปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ . ()

ตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี .. ๒๕๖๔ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : DLICT View : 63