ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

โปรแกรมเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รายละเอียดข่าว

โปรแกรมเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการอ่าน การเขียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ที่  http://gg.gg/m0uce

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 167